Záchranný recovery FW pre Formuler STurbo a Formuler S Mini

Záchranný recovery FW pre Formuler STurbo a Formuler S Mini

Vzhľadom na vyskytujúce sa chyby v nových FW pre Formuler S turbo a Formuler S mini Vám prinášame riešenie a to v nahratí návratového FW 1.4.8.

Recovery FW 1.4.8 pre Formuler S Mini stiahnete TU.

Recovery FW 1.4.8 pre Formuler S Turbo stiahnete TU.

Postup nahratia recovery FW:

1. Rozbalte súbor v PC winrarom a prementujte ho na „update.ird

2. Skopirujte subor „update.ird“ na USB do koreňoveho adresára (na naformátovaný čistý USB FAT32)

3. Odpojte prijimač z elektirickej siete

4. Pripojte USB do USB portu prijimača

5. Stlačte a držte tlačidlo stand-by na prijimači a prijímač pripojte ku elektrickej sieti

6. Keď sa na TV zobrazí proces downgrade softveru, uvoľnite tlačidlo stand-by

7. Počkajte, kym sa prijimač sam reštartuje a nabootuje s recovery FW.