Prosil by som popis pre uvedenie externého HDD do prevádzky

Prosil by som popis pre uvedenie externého HDD do prevádzky

Formular f4 turbo
 prosil by som popis pre uvedenie externého HDD do prevádzky-nahrávanie ,prehrávanie a mazanie nahrávok.
Ďakujem
Dobrý deň.
Do zoznamu nahrávok sa dostanete tlačidlom na diaľkovom ovládači Playlist.
Pokiaľ by sa Vám nezobrazili nahrávky po stlačení tohto tlačidla tak srlačte tla. menu a potvrďte voľbu directory UP kde nastavíte zobrazenie nahrávok z priečinku media/HDD. Prehrávanie je intuitívne ako na iných zariadeniach.
Vymazávanie prevediete v menu keď stlačíte tlač. Playlist.