Aký to je \“koreňový adresár\“ na USB?

Aký to je \“koreňový adresár\“ na USB?

FORMULER S TURBO
 Dobrý deň!!!Aký to je \“koreňový adresár\“ na USB???Ja som normálne skopíroval na USB a postupoval podľa Vašich informácii, avšak pri zapnutí a viacnásobnom stlačení „CH Up (hore)“ sa \“ukázal na chvíľu\“-\“ten zelený ležiaci symbol androidu s otvoreným bruchom a červeným trojuholníkom z výkričníkom\“…avšak k nainštalovaniu staršej verzie nedošlo!!!Ako mám postupovať???

Dobrý deň.

Daný postup je správny treba ho presne dodržať.

Stiahnutý súbor FW musí byť na naformátovanom (prázdnom) USB FAT32!!! Prípadne skúste iný USB.

FW musí byť premenovaný na update.ird .

Pokiaľ si s tým neviete dať rady kontaktujte svojho predajcu.