Změna vstupu HDMI do TV ani režim rozlišení nepomohlo

Změna vstupu HDMI do TV ani režim rozlišení nepomohlo

Formuler F4 Turbo Combo OPEN ATV 6.2
Hláška na obrazovce -špatné nastavení zdrojového přístroje.
Změna vstupu HDMI do TV ani režim rozlišení (1080p) a frekvence (50Hz), včetně všech vzájemných kombinací, nevedl ke kýženému výsledku. Ani změny v nastavení aut. rozlíšení (zakázano), povolení nepodporované režimy (Ano), HDMI colorspace (Auto) a ani kontrola Bypass HDMI EDIT (Zapnuto). V závorce je původní nastavení. Problém zůstává stejný, signál jde do TV jenom přes trojitý video kábel, ale nejde do TV přes HDMI.

Dobrý deň.

Skúste ešte reinštaláciu enigmy.

Ak nepomôže to tak smola, pravdepodobne bude odpálený HDMI výstup Formuleru (často sa to stáva nesprávnou manimuláciou tzn.ak sa manipuluje s HDMI káblom keď je Formuler zapnutý čo sa robiť nesmie).

Pripájať a odpájať HDMI kábel sa môže iba ak je prijímač vypnutý!

Ak máte prijímač v záruke tak ho reklamujte u svojho predajcu a on uzná čo ďalej.