Vypisuje mi nadpis boot

Vypisuje mi nadpis boot

formuler f4
Správa: Urobil som chybu,reštartoval som softver a teraz mi neprehrava vypisuje my nadpis boot nejde nić prepnuť prosim poradte čo s tym
Dobrý deň.
Prefleshujte prijímač zálohou enigmy. Pokiaľ ju nemáte vyžiadajte si ju od predajcu Vášho prijímača.

Postup nahratia zálohy E2 do prijímača Formuler F4 :

1.Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32, nakopírujte zložku formuler4 v ktorom sa nachádzajú inštalačné súbory enigmy.

2.Odpojte prijímač Formuler F4 od elektrickej siete.

3.Zasuňte USB kľúč s enigmou do USB portu prijímača (ostatné USB porty musia byť voľné!).

4.Zapojete prijímač do elektrickej siete.

5.Po spustení prijímač prehľadá USB porty prijímača a detekuje USB kľúč s enigmou. Keď sa na displeji sa zobrazí nápis USB stlačte a pustite tlačidlo power na ľavej bočnej strane predného panela prijímača, tým sa spustí inštalácia enigmy.

6.Inštaláciu neprerušujte!  Po nainštalovaní sa prijímač automaticky reštartuje a nabootuje s novou enigmou. Inštalácia trvá cca 4minúty