Počas flaschovania Enigny 2 OpenAtv 6,4 došlo k výpadku napájania

Formuler F1
Dobrý deň, počas flaschovania Enigny 2 OpenAtv 6,4 došlo k výpadku napájania. Po obnovení napájania ostal Formuler zamrznutý a na displeji svieti Formuler. Na nič nereaguje (ovládač, reštart) Je možné ešte satelitný prijímač urobiť funkčným, alebo pomôže len kúpa nového. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň.

Jediný spôsob je nahratie enigmy cez USB klasickým spôsobom(musíte nahrať starší čistý image, ktorý má menšiu veľkosť a nafleshuje sa klasickým spôsobom(novšie image OpenATV 6.3, 6.4 7.x už klasickým spôsobom cez USB pri štarte prijímača nenafleshuje, tie nafleshuje iba z menu prijímača tzv.lokálnou inštaláciou.).

Preto musíte pri štarte cez USB (nižšie uvedeným postupom)nafleshovať staršiu verziu enigmy OpenATV 6.0 s menšou veľkosťou a potom ak nabootuje tak v enigme nahrať cez lokálnu inštaláciu zálohu novej enigmy alebo čistý image novej enigmy.

Postup nahratia E2 Formuleru F1 pri štarte cez USB:

1.Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32, nakopírujte zložku formuler1 v ktorom sa nachádzajú inštalačné súbory enigmy.

2.Odpojte prijímač Formuler F1 od elektrickej siete.

3.Zasuňte USB kľúč s enigmou do USB portu prijímača (ostatné USB porty musia byť voľné!).

4.Zapojete prijímač do elektrickej siete.

5.Po spustení prijímač prehľadá USB porty prijímača a detekuje USB kľúč s enigmou. Keď sa na displeji sa zobrazí nápis USB stlačte a pustite tlačidlo power na ľavej bočnej strane predného panela prijímača, tým sa spustí inštalácia enigmy.

6.Inštaláciu neprerušujte!  Po nainštalovaní sa prijímač automaticky reštartuje a nabootuje s novou enigmou. Inštalácia trvá cca 4minúty.

Pokiaľ si stým nebudete vedieť dať rady,tak nás kontaktujte TU.