Nedaří se mi nastavit DO, aby komunikoval s TV (aspoň vypnutí a zapnutí)

GigaBlue UHD Quad 4K
Správa: Dobrý den, nedaří se mi nastavit DO, aby komunikoval s TV (aspoň vypnutí a zapnutí).
Byl mě doporučený tento postup:
1. Zapněte zařízení, které chcete naprogramovat (TV).
2. Namiřte dálkový ovladač na zařízení. Stiskněte tlačítko zařízení (např. TV) na 3 sekundy, LED se rozsvítí, stiskněte na další
2 sekundy bez přerušení a LED kontrolka začne blikat. Nyní začalo automatické vyhledávání, můžete klíč pustit.
3. Stiskněte tlačítko „Hlasitost +“ každých 1,5 sekundy
4. Jakmile se změní hlasitost zařízení nebo se zařízení vypne, zkontrolujte ostatní tlačítka a jejich funkce. Pokud většina
tlačítek nefunguje správně, stisknutím klávesy „volume +“ každých 1,5 sekundy vygenerujte nový kód a odešlete jej do zařízení.
Jakmile většina tlačítek funguje správně, bylo nastavení úspěšné. Opětovným stisknutím tlačítka zařízení (např. TV) ji uložíte.
Prosím o radu. TV je Samsung model: UE46Eh5450WXXH Typ: UE46EH5450

Dobrý deň.

Toto je poradňa pre prijímače Formuler a nie Gigablue!

Pre modely Gigablue Musíte napísať na stránku Gigablue.